3602 Lupton Court, White Plains, MD - Eva Lightfoot Photos